O nas

NASZA MISJA.

Chcemy wspierać każde dziecko w jego rozwoju i pomagać mu osiągnąć to, co istotne.
Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.
Janusz Korczak

DLA KOGO JEST TERAPIA SI?

Z terapii mogą korzystać wszystkie dzieci, a w szczególności te , które przejawiają następujące trudności:
 • specyficzne problemy w nauce (dysleksja, dysgrafia, itp.)
 • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci
 • opóźniony rozwój mowy
 • opóźnienia w zakresie rozwoju psychomotorycznego
 • trudności i problemy emocjonalne
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia koordynacji i równowagi
 • nadmierna lub niedostateczna wrażliwość na bodźce słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe i dotykowe

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka to miejsce, w którym będą przyjmować wykwalifikowani terapeuci i specjaliści, do których należą psycholog, logopeda, terapeuci SI.

OFERUJEMY:

 1. Diagnozę i terapia zaburzeń integracji sensorycznej – diagnoza polega na zastosowaniu dokładnych technik i metod badań w celu określania charakteru występujących u dziecka zaburzeń. Dopiero na jej podstawie można zaproponować rodzicom terapię uwzględniającą konkretny zestaw ćwiczeń oraz dietę sensoryczną. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 1- 16.
 2. Diagnozę i terapię ręki – z uwagi na wzrost liczby dzieci z zaburzeniami grafomotorycznymi proponujemy zajęciach mające na celu określenie charakteru trudności i znalezienie ich przyczyn oraz poprawę danego stanu rzeczy poprzez określone ćwiczenia. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-16.
 3. Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne – przeznaczone są dla dzieci mających trudności w nauce, zaburzenia koncentracji, pamięci itp. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dziecko zacznie coraz lepiej radzić sobie z sytuacją szkolną. Przeznaczone są dla dzieci od 5 do 16 roku życia.
 4. Konsultacje logopedyczne – proponujemy profesjonalne konsultacje logopedyczne, których celem jest zdiagnozowanie problemu oraz dobranie odpowiedniego zestawu ćwiczeń artykulacyjnych.
 5. Konsultacje psychologiczne – w naszym zespole nie brakuje również pani psycholog. Służy ona wsparciem i pomocą nie tylko dzieciom, ale również rodzicom. W ramach tych zajęć prowadzona jest zarówno diagnoza, jak również odpowiednio dopasowana do problemu terapia.
 6. Zajęcia rewalidacyjne- są to zajęcia mające na celu wyrównywanie braków i pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami. Chodzi w nich przede wszystkim o podejmowanie takich działań, które przyczynią się do rozwoju dziecka w sferze psychicznej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej.