Dla rodzica

Start / Dla rodzica

Zobacz, co się u nas dzieje!

Co w trawie piszczy? Sprawdź, co szykujemy dla naszych najmłodszych.
Dowiedz się, jak pracować w domu i obejrzyj zdjęcia z naszego gabinetu.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – co to takiego?

Wśród naszych usług znaleźć można diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej, trzy spotkania, trwające po 50 minut każde. Dlaczego diagnoza trwa aż tyle?

Diagnoza polega na zastosowaniu dokładnych technik i metod badań w celu określania charakteru występujących u dziecka zaburzeń. Dopiero na jej podstawie zaproponujemy Państwu terapię uwzględniającą konkretny zestaw ćwiczeń oraz dietę sensoryczną, czyli zestaw ćwiczeń do prowadzenia w domu. Takie badanie przejść może dziecko w wieku od 1 do 16 lat.
Podczas pierwszego spotkania będziemy chcieli z Państwem porozmawiać, dwa kolejne to obserwacja dziecka. Jeśli maluch jest w wieku do trzech lat, obserwujemy go w różnych aktywnościach proponowanych przez terapeutę, sprawdzamy reakcje na bodźce słuchowe, dotykowe, przedsionkowe, wzrokowe czy proprioceptywne. Jeśli dziecko ma cztery lata lub więcej, na pierwszym spotkaniu przeprowadzamy obserwację kliniczną (zestaw ćwiczeń i aktywności, który analizujemy zgodnie z normami wiekowymi), a na drugim standaryzowane testy sprawdzające umiejętność reagowania na polecenia, naśladowania ruchu, rozpoznania prawej i lewej strony ciała czy reagowania na bodźce dotykowe. Jeśli po wyżej wymienionych działaniach mamy wciąż wątpliwości co do rodzaju zaburzeń, prowadzimy również diagnozę przy wykorzystaniu KORP – Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka.

Diagnoza to jedno zadanie, ale po pewnym czasie bardzo potrzebna jest rediagnoza, czyli ponowne badanie, sprawdzające, jak zmieniły się możliwości dziecka po regularnych ćwiczeniach. Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak długo będzie trwała terapia. Proces terapeutyczny jest uzależniony od dziecka, jego potrzeb i możliwości. Najczęściej pierwsze efekty podejmowanych działań widoczne są po około ośmiu – dziewięciu miesiącach terapii (o ile jest ona prowadzona systematycznie, 1 raz w tygodniu, i będą Państwo wykonywać dodatkowe ćwiczenia w domu). Dlatego po dwunastu miesiącach terapii wskazane jest przeprowadzenie rediagnozy. Na jej podstawie ustala się dalsze działania. Nawet jeśli wykaże ona, że dziecko może ukończyć terapię, można do niej wrócić, jeśli dzieje się coś niepokojącego w rozwoju dziecka lub rodzice zauważają znaczne pogorszenie jego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym lub szkolnym.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

W Zmysłku prowadzimy zajęcia także z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy mózgowym porażeniem dziecięcym.

Diagnozę, a po niej konkretne działania, prowadzimy także w zakresie terapii ręki i terapii logopedycznej. Zaburzenia grafomotoryczne, czyli związane ze słabą sprawnością dłoni i wynikającymi z niej trudnościami w pisaniu, to coraz częstszy problem wśród najmłodszych. Na zaproponowanych przez nas zajęciach określamy trudności i szukamy ich przyczyn, a także poprawiamy stan rzeczy poprzez dobranie odpowiednich ćwiczeń. Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Proponujemy także profesjonalne konsultacje logopedyczne, których celem jest zdiagnozowanie problemu oraz dobranie odpowiedniego zestawu ćwiczeń artykulacyjnych.

Polecamy również 30-minutowe konsultacje dla rodziców, podczas których pojawiają się wskazówki dotyczące tego, jakie problemy ma dziecko oraz jakie działania powinny zostać podjęte, żeby mu pomóc. Możemy również zaproponować Państwu określone ćwiczenia do pracy lub przekazać wskazówki na piśmie.

1 2 3 4