Integracja sensoryczna na dworze i placu zabaw

Nadeszła wiosna, a wraz z nią lepsza aura na zewnątrz, to idealna okazja do podejmowania wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Dni stają się coraz dłuższe, słoneczna pogoda zachęca do wyjścia z domu. Na zewnątrz czają się nowe faktury, dźwięki, kolory i wyzwania.

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, dziecko w wieku 5-17 lat potrzebuje minimum 60 minut różnorodnego wysiłku dziennie. Ponadto 5 razy w tygodniu powinno wykonywać przez pół godziny bardziej intensywny wysiłek, po którym pojawi się uczucie zmęczenia. To bardzo wartościowa wiedza, która daje możliwość do przemyśleń. Dlaczego dzieci są dziś pobudzone, przebodźcowane? Czy to aby nie wiąże się z małą ilością ruchu? Czy nie ograniczamy dziecku możliwości do porządnego zmęczenia fizycznego?
Do korzyści wynikających z przebywania na dworze można zaliczyć: rozwój ruchowy (rozwijają się mięśnie, kształtuje się poczucie równowagi, rozwija się umiejętność planowania ruchu, jego precyzja, zręczność), poprawa odporności, snu, apetytu, ale również pewności siebie. Dzięki możliwości częstego ćwiczenia i poprawiania błędów ruchowych dziecko zaczyna bardziej wierzyć w siebie i swoje możliwości, lepiej radzi sobie z porażkami. Aktywność fizyczna ma wpływ na szybkość przetwarzania informacji, rozwój mowy, koncentrację i zapamiętywanie. Gdy dziecko będzie w ruchu, na świeżym powietrzu, będzie lepiej radziło sobie w sferze społecznej, będzie bardziej cierpliwe. Dzieci, które uprawiają jakiś sport są wytrwałe, potrafią czekać na swoją kolej, ćwiczą umiejętność dokonywania kompromisu, współpracy, kształtują umiejętność odraczania nagród, a to jest kluczowa cecha w osiąganiu długofalowych celów w życiu. Ponadto wyjście na dwór, to świetna okazja na zawiązanie relacji z dzieckiem i bliskości. Dziecko przy okazji ma możliwość spożytkować swoją energię w sposób niedyrektywny, umożliwiający kształtowanie kreatywności i wyobraźni. Podczas eksploracji przyrody dziecko również uczy się o roślinach, zwierzętach, pogodzie, więc do korzyści można doliczyć wartość edukacyjną.

Nie mogła bym pominąć tu korzyści wpływające na Integrację Sensoryczną. Stymulacja zmysłów: poznawanie różnych tekstur i struktur, rozwijanie umiejętności wzrokowo- ruchowych, rozwijanie słuchu, poprawa koordynacji ruchowej, planowania ruchu, rozwijanie węchu, stymulacja i poprawa równowagi, stymulacja proprioceptywna. Dziecko dzięki przebywaniu w naturze ma możliwość rozwijać swoją wrażliwość sensoryczną, kształtować umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi bodźcami. Podczas takiej zabawy, bogatej w szereg bodźców wpływających na zmysły, dziecko uczy się przetwarzać je tak, by prawidłowo na nie reagować. Dzięki temu uczestnictwo w świecie będzie dla niego łatwiejsze i świadome.

Proponując dziecku różnorodne zabawy na świeżym powietrzu, dajemy dziecku narzędzia do zrozumienia siebie i otoczenia.

A oto przykłady takich zabaw dla dzieci młodszych i starszych:

1. Naturalna ścieżka sensoryczna na boso: czyli zdejmujemy skarpety i chodzimy na boso po naturalnych materiałach dostępnych w plenerze. Może być to piasek, trawa, kamienie, kora drzew, szyszki, ziemia, woda.

Co daje ta zabawa dziecku?
– dostarcza różnorodnych bodźców
– pobudza mózg do pracy
– uczy adekwatnie na nie reagować
– stymuluje układ propriocepcyjny
– poprawia i stymuluje czucie własne ciała
– stymuluje zmysł dotyku
– rozwija równowagę
– rozwija koordynację
– tworzy nowe połączenia neuronalne w mózgu

2. Wodne zabawy: zabawy w kałuży, stawie czy rzece są świetna opcją na gorący dzień. Nie można przy tej zabawie zrażać się brudnymi ciuchami 😉

Co daje ta zabawa dziecku?
– możliwość doświadczania różnorodnych wrażeń sensorycznych
– poprawia i stymuluje czucie własne ciała
– stymuluje i odwrażliwia zmysł dotyku
– stymuluje zmysł wzroku
– stymuluje zmysł słuchu

3. Zabawy na placu zabaw: tak po prostu idziemy na pobliski plac zabaw, by dziecko mogło się powspinać, pohuśtać, wejść na karuzelę, pozjeżdżać na zjeżdżalni. Pamiętajmy o umiarze i o tym, by dać dziecku dużo swobody. Proponujmy nowe zabawy i sprzęty, gdy widzimy, że dziecko jest zafiksowane na jednym ulubionym, wspierajmy obecnością, gdy dziecko nie chce, boi się korzystać z jakiegoś sprzętu.

Co daje ta zabawa dziecku?
– poprawia koordynację
– wzmacnia mięśnie
– stymuluje układ przedsionkowych
– stymuluje układ propriocepcyjny
– koryguje wady postawy
– możliwość doświadczania różnorodnych wrażeń sensorycznych
– poprawia i stymuluje czucie własne ciała
– stymuluje i odwrażliwia zmysł dotyku
– stymuluje zmysł wzroku
– stymuluje zmysł słuchu

4. Wianki: tworzenie wianków i dla młodszych dzieci obrazów naturalnych na ziemi jest świetnym sposobem na spędzenie czasu na łonie natury.

Co daje ta zabawa dziecku?
– możliwość doświadczania różnorodnych wrażeń sensorycznych
– poprawia koordynację wzrokowo- ruchową
– usprawnia motorykę małą
– poprawia koncentrację
– uczy cierpliwości, dokładności, estetyki
– poprawia i stymuluje czucie własne ciała
– stymuluje i odwrażliwia zmysł dotyku
– stymuluje i odwrażliwia zmysł węchu
– stymuluje zmysł wzroku

wianki

5. Slackline: świetna zabawa dla ciut starszych dzieci i dorosłych. To po prostu chodzenie po linie o szerokości dla poczatkujących ok 5cm, rozwieszonej pomiędzy drzewami.

Co daje ta zabawa dziecku?
– poprawia równowagę
– stymuluje układ przedsionkowy
– wzmacnia poczucie stabilności
– uczy opanowania, cierpliwości
– poprawia koordynację
– umiejętność kontrolowania własnego ciała
– koryguje wady postawy oraz płaskostopie
– stymuluje układ propriocepcyjny

slackline
slackline-2

6. Zabawy w piasku i ziemi: tworzenie zamków, budowli z piasku czy ziemi jest idealna zabawą dla dzieci mających trudności w sferze mowy czy zmysłu dotyku. Precyzyjne ruchy dłoni pobudzają pośrednio ośrodek mowy. Dlatego zalecam pracę nad czuciem i sprawnością rąk w sytuacji kiedy występują problemy z mową u dzieci. Ponadto na dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka. Ich sprawność więc ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu.

Co daje ta zabawa dziecku?
– kształtuje wyobraźnię przestrzenną
stymuluje ośrodek mowy
– poprawia koordynację wzrokowo- ruchową
usprawnia motorykę małą
– poprawia koncentrację
– uczy cierpliwości, dokładności, estetyki

– poprawia i stymuluje czucie własne ciała
– stymuluje i odwrażliwia zmysł dotyku
– stymuluje i odwrażliwia zmysł węchu
– stymuluje zmysł wzroku

7. Dźwiękowe wieszadełka: zawieście z dzieckiem na drzewie, nad huśtawka w ogrodzie lub nad drzwiami drewniane, różnej wielkości kuranty, metalowe przedmioty, plastikowe rzeczy. Posłuchajcie ich dźwięków, dotykajcie struktury materiałów.

Co daje ta zabawa dziecku?
– stymuluje i odwrażliwia zmysł słuchu
– kształtuje wyobraźnię
stymuluje ośrodek mowy
– poprawia koordynację wzrokowo- ruchową
usprawnia motorykę małą
– poprawia koncentrację
– uczy cierpliwoścci, uważności

– stymuluje zmysł wzroku

wieszadelka