Terapia NeuroTaktylna dr Swetłany Masgutovej jest jedną z metod w ramach programu MNRI®. Skupia się na stymulacji dotykowej, mającej na celu poprawę funkcjonowania układu nerwowego poprzez pracę z receptorami skórnymi i układem dotykowym.

Podstawą Terapii NeuroTaktylnej jest założenie, że skóra jest jednym z najważniejszych narządów sensorycznych, który dostarcza mózgowi kluczowych informacji o otoczeniu. Prawidłowe funkcjonowanie układu dotykowego jest niezbędne dla rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego. Poprzez stymulację dotykową, terapia pomaga w regulacji układu nerwowego, co prowadzi do poprawy wielu aspektów funkcjonowania pacjenta.

Na czym polega Terapia NeuroTaktylna?
Ocena wrażliwości dotykowej: terapeuta zaczyna od oceny wrażliwości skóry pacjenta. Badanie to pozwala określić, które obszary skóry są nadwrażliwe, a które mają obniżoną czułość.
Stymulacja dotykowa: terapia obejmuje różne techniki stymulacji dotykowej, takie jak delikatne głaskanie, naciskanie, ugniatanie, ruchy wibracyjne, masaż punktowy.
Integracja dotykowa: celem wyżej wymienionych technik jest aktywacja receptorów skóry i poprawa przetwarzania bodźców dotykowych przez mózg. Poprzez odpowiednią stymulację, terapia pomaga w regulacji układu nerwowego i poprawie przetwarzania bodźców sensorycznych.
Reakcje odruchowe: Terapia NeuroTaktylna ma również na celu normalizację reakcji odruchowych, które mogą być zaburzone. Poprawa wrażliwości dotykowej i integracja tych bodźców pomaga w stabilizacji odruchów i poprawie ogólnego funkcjonowania sensoryczno-motorycznego.

Terapia NeuroTaktylna może być stosowana we wspieraniu rozwoju i funkcjonowania dzieci i dorosłych z takimi wyzwaniami, jak:
• zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
• autyzm,
• ADHD,
• zaburzenia rozwojowe,
• problemy z koordynacją ruchową,
• stany lękowe i problemy emocjonalne.