Terapia ręki – Konin

Plan szkolenia
1 NAZWA SZKOLENIA

Terapia ręki i jej praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy dydaktycznej

2 CELE SZKOLENIA
 • Przygotowanie uczestników do rozpoznawania objawów obniżonego napięcia oraz nieprawidłowej postawy;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu tego, jakie są przyczyny prowadzenia terapii ręki i jej cele;
 • Ustalenie etapów prowadzenia zajęć z terapii ręki;
 • Pokazanie sposób pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi z problemami w pracy ręki;
 • Uporządkowanie wiedzy na temat odruchów i ich wpływu na umiejętności grafomotoryczne;
 • Uporządkowanie wiedzy na temat etapów rozwoju rysunku dziecka – pokazanie uczestnikom, jak dokonać diagnozy rozwojowej rysunku dziecka;
 • Prezentacja metod i pomocy dydaktycznych;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia wywiadu z rodzicami oraz ustalenia planu terapeutycznego
3 ODBIORCY
 • studenci kierunków pedagogicznych;
 • nauczyciele;
 • pedagodzy,
 • terapeuci
4 PLAN SZKOLENIA
 1. Przyczyny problemów z motoryką małą i pracą ręki;
 2. Znaczenie ręki i dotyku w rozwoju dziecka;
 3. Obniżone napięcie mięśniowe i nieprawidłowa postawa jako elementy wpływające na rozwój umiejętności grafomotorycznych;
 4. Cele terapii ręki;
 5. Terapia ręki w ujęciu sensorycznym;
 6. Odruchy i ich wpływ na rozwój umiejętności grafomotorycznych;
 7. Etapy rozwoju rysunku i grafomotoryki;
 8. Prowadzenie wywiadu z rodzicami dziecka – analiza arkusza wywiadu;
 9. Ustalenie planu zajęć terapeutycznych;
 10. Etapy prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki;
 11. Zasady prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi z zakresu terapii ręki;
 12. Metody i formy pracy oraz pomoce dydaktyczne
5 METODY I MATERIAŁY
 • Prezentacja multimedialna;
 • Zdjęcia z prowadzonych zajęć;
 • Prezentacja pomocy dydaktycznych oraz literatury;
 • Analiza przypadku dziecka z zaburzeniami SI oraz z problemami z zakresu małej motoryki i grafomotoryki

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają:

 • arkusz wywiadu;
 • przykładowy plan pracy terapeutycznej;
 • bibliografię
6 EFEKTY

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Prawidłowo określi przyczyny i cele terapii ręki;
 • Rozumie potrzebę stosowania zajęć terapeutycznych i gruntownej diagnozy;
 • Rozpoznaje odruchy i określa ich wpływ na rozwój umiejętności grafomotorycznych;
 • Wyjaśnia, jaki wpływ na rozwój dziecka ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe;
 • Wymienia zasady pracy z dziećmi;
 • Przygotowuje arkusz wywiadu z rodzicami;
 • Buduje plan pracy terapeutycznej;
 • Opisuje metody i formy pracy z dzieckiem;
 • Orientuje się, jakie pomoce są stymulujące w pracy z zakresu terapii ręki
7 AUTOPREZENTACJA

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz- absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz terapii integracji sensorycznej, a także szkolenia z zakresu terapii ręki i terapii neurotaktylnej (I stopień). W codziennej pracy wykorzystuje założenia z różnych metod i opracowuje na ich podstawie plan pracy z dzieckiem. Pracuje z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualna czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przygotowuje szkolenia dla terapeutów integracji sensorycznej, ale również dla rad pedagogicznych czy osób indywidualnych. Jest autorką licznych publikacji w takich czasopismach jak „Życie szkoły”, „Głos Pedagogiczny”, „Charaktery” czy „Integracja sensoryczna w praktyce”. Wykładowca, prelegent, uczestnik wielu konferencji, twórca licznych szkoleń. Jest autorką sensobooka, w którym opisuje gry i zabawy dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum. Współpracuje z dużymi firmami, takimi jak Astra czy BIC Polska przygotowując dla nich materiały merytoryczne i szkolenia. Prywatnie? Uwielbia podróżować, zwiedzać, poznawać nowe kultury. Wolne wieczory spędza z serialem „Przyjaciele” lub czytając książki. Mężatka i właścicielka uroczego czarnego psa Kocha to, co robi i nie boi się nowych wyzwań Marzy o domu w lesie, z daleka od zgiełku wielkiego miasta.