Metoda Integracji Odruchów MNRI® została opracowana przez dr Swietłanę Masgutovą. Skupia się ona na pracy z naturalnymi odruchami ciała, które są podstawowymi reakcjami neurologicznymi na bodźce. Odruchy te są istotne dla rozwoju motorycznego, emocjonalnego i poznawczego.

Dr Masgutova i jej zespół opierają opracowany program na założeniu, że wiele problemów rozwojowych wynika z nieprawidłowego przebiegu integracji odruchów. Odpowiedni poziom integracji odruchów pierwotnych zapewnia optymalne funkcjonowanie niższych partii mózgu, regulując funkcje służące przetrwaniu organizmu i integracji układu sensoryczno-motorycznego tak, aby możliwy był rozwój i uczenie się. Poprzez przywrócenie i wzmocnienie prawidłowych reakcji odruchowych, metoda MNRI® pomaga w poprawie funkcjonowania układu nerwowego i ogólnej kondycji psychofizycznej pacjentów.

Metoda ta zyskuje coraz większą popularność dzięki swoim holistycznym i nienaruszającym podejściom do terapii. Jest stosowana na całym świecie przez wyszkolonych terapeutów, którzy pracują z pacjentami różnego wieku i z różnymi potrzebami rozwojowymi.

Na czym polega metoda MNRI®?
Ocena i diagnostyka: proces zaczyna się od szczegółowej oceny odruchów pacjenta.
Osoby przygotowane do pracy z wykorzystaniem metody MNRI® identyfikują, które odruchy są prawidłowo rozwinięte, a które mogą być zaburzone lub niedojrzałe.
Stymulacja i integracja: terapeuci stosują różnorodne techniki fizyczne, aby stymulować i integrować odruchy. Mogą to być lekkie naciski, rozciąganie, ruchy rytmiczne i inne formy stymulacji sensoryczno-motorycznej.
Powtarzanie i utrwalanie: ćwiczenia i techniki są powtarzane regularnie, aby utrwalić prawidłowe wzorce odruchów. Częste sesje pomagają mózgowi i układowi nerwowemu w reintegracji wzorców odruchów i właściwym funkcjonowaniu.

Metoda MNRI® jest stosowana jako wsparcie rozwoju i funkcjonowania dzieci i dorosłych z takimi wyzwaniami, jak:
• autyzm,
• ADHD,
• zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
• zaburzenia przetwarzania słuchowego,
• zaburzenia mowy,
• problemy z koordynacją i motoryką,
• lęki i fobie,
• trudności w nauce,
• opóźnienia rozwojowe.