Cennik

UsługaCena (w gabinecie)
Diagnoza (3 spotkania)350 PLN
Diagnoza EEG Biofeedback (czym jest EEG Biofeedback? – kliknij, by dowiedzieć się więcej)150 zł
Zajęcia EEG Biofeedbacka (50 min)80 zł
RSA Biofeedbacka (oddychanie przeponowo-relaksacyjne; 45 min)70 zł
Rediagnoza150 PLN
Terapia SI (50 min)90 PLN
Konsultacje z terapeutą SI (50 min)90 PLN
Konsultacje psychologiczne90 PLN
Terapia psychologiczna (50 min)90 PLN
Terapia logopedyczna (50 min)90 PLN
Konsultacje logopedyczne90 PLN
Diagnoza logopedyczna (2 x 50 min)250 PLN
Terapia ręki (50 min.)55 PLN
Terapie pedagogiczna (50 min)60 PLN
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (60 min)60 PLN
Zajęcia z integracji sensorycznej z elementami terapii ręki70 PLN
Zajęcia grupowe: rozwój emocjonalno-społeczny (max 8 osób)60 PLN
Zajęcia rewalidacyjne (50 min)60 PLN
masaż Shantala dla dzieci (30 min)50 PLN
masaż Shantala dla dorosłych (45 min)80 PLN
Dodatkowe zaświadczenia do szkoły/przedszkola (poza opinią)20 PLN za każde
Szkoleniacena uzależniona od rodzaju szkolenia