Cennik

Rodzaj zajęćCzas trwania zajęćCena
Diagnoza (3 spotkania)diagnoza: 3 x 50 min
omówienia: 1 x 30 minut (za każde następne 30 minut – 45 zł)
385 zł
Diagnoza EEG Biofeedback (czym jest EEG Biofeedback? – kliknij, by dowiedzieć się więcej)1 x 60 minut150 zł
Zajęcia EEG Biofeedbacka1 x 45 minut90 zł
RSA Biofeedbacka (oddychanie przeponowo-relaksacyjne)1 x 45 minut80 zł
Rediagnoza SI z opinią1 x 50 minut150 PLN
Terapia Integracji Sensorycznej – SI1 x 50 minut99 PLN
Konsultacje z terapeutą SI1 x 50 minut90 PLN
Konsultacje psychologiczne1 x 50 minut90 PLN
Terapia psychologiczna1 x 50 minut99 PLN
Terapia logopedyczna1 x 50 minut99 PLN
Konsultacje logopedyczne1 x 30 minut90 PLN
Diagnoza logopedyczna2 x 50 minut275 PLN
Terapia ręki1 x 50 minut75 PLN
Terapie pedagogiczna1 x 50 minut70 PLN
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze1 x 50 minut70 PLN
Zajęcia z integracji sensorycznej z elementami terapii ręki1 x 50 minut90 PLN
Zajęcia grupowe: rozwój emocjonalno-społeczny (max 8 osób)1 x 45 minut60 PLN
Dodatkowe zaświadczenia do szkoły/przedszkola (poza opinią)50 PLN za każde
Szkoleniacena ustalana indywidualnie