Cennik

Diagnoza problemów grafomotorycznych (pod kątem terapii ręki) 250 zł
Diagnoza gotowości szkolnej 250 zł
Diagnoza odruchów 350 zł
Terapia integracji odruchów 45 minut 150 zł
Integracja sensoryczna 45 minut 130 zł
SI 30 minut 90 zł
Terapia ręki 45 minut 100 zł
Sensoplastyka 45 minut 100 zł
Logopedia 45 minut 105 zł
Logopedia 30 minut 80 zł
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 50 minut 80 zł
Zajęcia rozwijające koncentrację,
wspierające umiejętności uczenia
się 45 minut
90 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe 45 min 100 zł
Konsultacje z terapeutą SI 260 zł
Diagnoza SI 500 zł
Diagnoza integracji bilateralnej 300 zł
Terapia bilateralna 150 zł