Bilateralna Integracja to program terapeutyczny opracowany przez Sheilę Dobie, który koncentruje się na koordynacji i integracji obu stron ciała w celu poprawy współpracy dwóch półkul mózgowych, co wpływa na funkcjonowanie sensoryczno-motoryczne oraz poznawcze. Program ten jest szczególnie pomocny dla osób z trudnościami w koordynacji, zaburzeniami uczenia się i problemami rozwojowymi. Bilateralna Integracja nie koncentruje się tylko na fizycznym aspekcie ruchu, ale również na jego wpływie na zwiększanie świadomości ciała, planowanie ruchu oraz automatyzację ruchów. Bardzo dobrze sprawdza się jako uzupełnienie terapii integracji sensorycznej, terapii odruchów oraz terapii logopedycznej.

Na czym polega program Bilateralnej Integracji wg Sheili Dobie?
Ocena zdolności bilateralnych: proces zaczyna się od szczegółowej oceny zdolności pacjenta do koordynacji ruchów ciała w 3 płaszczyznach: strzałkowej, poprzecznej i czołowej. Terapeuta identyfikuje obszary, w których występują deficyty lub asymetrie w ruchach.
Ćwiczenia i aktywności bilateralne: program obejmuje serię ćwiczeń i aktywności zaprojektowanych w celu poprawy koordynacji i integracji obu stron ciała. Ćwiczenia te mogą obejmować ruchy naprzemienne, ruchy krzyżowe oraz różnorodne zadania motoryczne i sensoryczne, które stymulują jednocześnie obie półkule mózgu.
Stopniowe zwiększanie trudności: ćwiczenia są dostosowywane do poziomu umiejętności pacjenta i stopniowo zwiększa się ich trudność, aby zapewnić ciągły rozwój umiejętności.

Program Bilateralnej Integracji może być stosowany u dzieci i dorosłych z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi, w tym:
• zaburzeniami koordynacji ruchowej (np. dyspraksją),
• zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
• trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja,
• ADHD,
• autyzmem,
• problemami z koordynacją ręka-oko oraz działaniami wykonywanymi przy współudziale obu rąk, jak np. wycinanie,
• problemami emocjonalnymi i społecznymi związanymi z brakiem pewności siebie i samooceną.